red-core.pl

Blog tematyczny o technologii, internecie oraz sprzęcie.

InternetLifestyle

Metody i techniki kształcenia na odległość

Metody i techniki kształcenia na odległość

W obecnych czasach metody i techniki kształcenia na odległość są bardzo zróżnicowane. Warto się z nimi zapoznać, a także dowiedzieć nieco więcej na temat ich najważniejszych aspektów.

Zobacz także: Jak nauczyć się programować?

Metody podające

Wśród metod oraz technik kształcenia na odległość można wskazać przede wszystkim metody podające. Za główny cel tego sposobu uznaje się przekazanie gotowej wiedzy, która powinna być zrozumiana oraz zapamiętana przez osoby uczące się. Najczęściej wykorzystywaną techniką w tej metodzie jest po prostu wykład informacyjny realizowany przez nauczyciela. Jego treść powinna obejmować aktualne zagadnienia podane w prostej formie, dzięki czemu będą lepiej zrozumiane przez słuchacza. Bardzo dobrym sposobem na przekazywanie wiedzy w tej formie będzie wplatanie do wykładu różnych dygresji lub anegdot, które zwiększą koncentrację u uczniów oraz ich zainteresują.

Metody problemowe

Kolejną grupą metod i technik kształcenia na odległość są metody problemowe. Głównym celem tych sposobów jest skłonienie słuchacza do myślenia oraz samodzielnego rozwiązywania problemów oraz weryfikowania informacji. Postawiony przed uczniem problem powinien wywołać jego zaciekawienie, a także skłonić go do poszukiwania efektywnego rozwiązania. Dzięki temu możliwe będzie zapoznanie się z większą ilością informacji, a także zgłębienie omawianego tematu. Problemy mogą być rozwiązywane z zastosowaniem dość zróżnicowanych technik. Wśród nich można wskazać zarówno dyskusję na forum, jak i także wykonywanie zadań otwartych oraz współdzielenie tworzonych dokumentów.

Metody eksponujące

W ramach metod i technik kształcenia na odległość przydatne są także tak zwane metody eksponujące. Dzięki nim możliwe jest kształtowanie wartości, a także ich zmienianie oraz organizowanie. Wśród polecanych metod eksponujących można wskazać na przykład oglądanie filmu, który powinien skłaniać do refleksji, ale także wyposażyć słuchaczy w nową wiedzę. Po filmie warto zorganizować dyskusję, podczas której możliwe będzie omówienie wszystkich jego najważniejszych aspektów. Jednak warto zwrócić uwagę na fakt, iż film powinien być jedynie dodatkiem do realizowanych zajęć, a nie ich główną częścią.

Metody praktyczne

Wymieniając metody i techniki kształcenia na odległość nie można również zapomnieć o metodach praktycznych. Głównym celem stosowania tych metod jest włączenie ucznia do realizacji różnego rodzaju zadań praktycznych. Przed realizacją tego działania warto zapoznać uczniów z celem realizacji zadania, a także możliwymi sposobami działania. Warto także przedstawić niezbędną instrukcję oraz wyposażyć uczniów we wszystkie niezbędne narzędzia. Informacje niezbędne do wykonywania zadań mogą być przedstawiane na różne sposoby. Mogą to być zarówno tabele, jak i wykresy lub też inne czytelne dla uczniów elementy. Możliwe jest także przedstawianie uczniom plików w formie wideo, dzięki czemu instrukcje będą dla nich bardziej czytelne. Takie metody nauczania na odległość charakteryzują się bardzo dużą skutecznością, dlatego są tak często wdrażane.

Jak zarobić pieniądze w internecie w dzisiejszych czasach?

Udostępnij